LOGO THAC
อบรม สัมมนา

 

ทักษะการอนุญาโตตุลาการของนักกฎหมายรุ่นเยาว์

 • วันที่จัดกิจกรรม : 21 มี.ค 2562
 • เวลา : 13.30 – 16.30 น.
 • สถานที่ : สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ชั้น 26 อาคาร ภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์

(ลงทะเบียน 34/30)

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จังหวัดภูเก็ต

 • วันที่จัดกิจกรรม : 24 เม.ย. 2562
 • เวลา : 09.30 – 16.00 น.
 • สถานที่ : The Metropole Hotel Phuket

(ลงทะเบียน 0/100)

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง จังหวัดภูเก็ต

 • วันที่จัดกิจกรรม : 25 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562
 • เวลา : 09.30 – 17.00 น.
 • สถานที่ : The Metropole Hotel Phuket

(ลงทะเบียน 1/30)

การร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ

 • วันที่จัดกิจกรรม : 30 เม.ย. 2562
 • เวลา : 13.30-16.30 น.
 • สถานที่ : THAC (Thailand Arbitration Center) Bhiraj Tower Floor 26

(ลงทะเบียน 1/30)

2nd International ADR Conference 2019

 • วันที่จัดกิจกรรม : 13 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562
 • เวลา : 08.00 am - 6.00 pm
 • สถานที่ : Pullman King Power Bangkok Hotel

(ลงทะเบียน 0/200)

ICC - THAC Arbitration Conference 2019

 • วันที่จัดกิจกรรม : 15 พ.ค. 2562
 • เวลา : 8:30 am – 5:30 pm
 • สถานที่ : Pullman King Power Bangkok Hotel

(ลงทะเบียน 0/200)

Global Mediation Forum 2019

 • วันที่จัดกิจกรรม : 16 พ.ค. 2562
 • เวลา : 9:00 am – 5:30 pm
 • สถานที่ : Pullman King Power Bangkok Hotel

(ลงทะเบียน 0/200)

การอนุญาโตตุลาการจำลอง (MOCK ARBITRATION 2019)

 • วันที่จัดกิจกรรม : 30 พ.ค. 2562
 • เวลา : 13.30-16.30 น.
 • สถานที่ : สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ชั้น 26 อาคาร ภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์

(ลงทะเบียน 1/30)

ARBITRATION TRAINING COURSE

 • วันที่จัดกิจกรรม : 10 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562
 • เวลา : 09.00 am - 05.00 pm
 • สถานที่ : THAC (Thailand Arbitration Center) Bhiraj Tower Floor 26

(ลงทะเบียน 0/30)

ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ