LOGO THAC
ทักษะการอนุญาโตตุลาการของนักกฎหมายรุ่นเยาว์

 

ทักษะการอนุญาโตตุลาการของนักกฎหมายรุ่นเยาว์

 

  • วันที่จัดกิจกรรม : 21 มี.ค 2562
  • เวลา : 13.30 – 16.30 น.
  • สถานที่ : สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ชั้น 26 อาคาร ภิรัช ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์

(ลงทะเบียนแล้ว 34/30)


รายละเอียด
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการแก่นักกฎหมายรุ่นเยาว์ และพัฒนาทักษะการอนุญาโตตุลาการ โดยใช้เทคนิคการว่าต่างแก้ต่างในคดีอนุญาโตตุลาการพร้อมคำแนะนำในการจัดการคดีอนุญาโตตุลาการ และหารือเกี่ยวกับปัญหาของการอนุญาโตตุลาการ

-

 


พิกัดสถานที่จัดงาน

ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ