• ไทย

          

  • ไทย

          

  • ไทย

          

ครม. เห็นชอบไทยเข้าร่วมเจรจาการค้าเสรีแห่งยุโรป “EFTA” ขยายฐานเศรษฐกิจ พร้อมคุ้มครองคู่ค้าด้วยการอนุญาโตตุลาการ

กรณีศึกษา
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า