• อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

“ดูเตร์เต” ประกาศยอมรับฟิลิปปินส์ไม่มีกำลังสู้จีนหากต้องรบกันจริงในทะเลจีน

กรณีศึกษา