• ไทย

          

  • ไทย

          

  • ไทย

          

ฟิลิปปินส์จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ให้ “อาคีโน” ผู้ต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้

กรณีศึกษา