• อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

สถาบันอนุุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี ศูนย์สาขาภูเก็ต

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี ศูนย์สาขา ภูเก็ต เพื่อการระงับข้อพิพาททางเลือกแห่งแรกในภูมิภาคใต้ตอนบน

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ศูนย์สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ในศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นจะเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง เราภาคภูมิใจที่ได้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในการให้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือก และช่วยเหลือคู่พิพาทให้มีทางออกที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อมสามารถใช้บริการได้ด้วยเช่นกัน ภายใต้การบริหารงานของ คุณ จารุวรรณ กวินเดชาธร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
 

นางสาวจารุวรรณ กวินเดชาธร

รูป 5
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า