• อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

สถาบันอนุญาโตตุลาการสาขา อำนาจเจริญ

ศูนย์สาขา ที เอช เอ ซี เพื่อการระงับข้อพิพาททางเลือกแห่งแรกในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ศูนย์สาขาอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในศูนย์กลางยุทธศาตร์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นจะเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง เราภาคภูมิใจที่ได้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในการให้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือก และช่วยเหลือคู่พิพาทให้มีทางออกที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ข้อพิพาทที่มีทุนทรัยพ์ขนาดย่อมสามารถใช้บริการได้ด้วยเช่นกัน ภายใต้การบริหารงานของคุณ ปิยะมาศ บัวแก้ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า …. ปี ในการบริหารงาน ทั้งการระงับข้อพิพาทาทางเลือก ธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ ให้กับลูกค้า และผู้ใช้บริการที่มีหลากหลายอย่างเต็มรูปแบบ ในด้านการค้า รวมถึงการเข้าสู่ตลาดสำหรับบริษัทข้ามชาติ ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ แรงงานและการจ้างงาน และประเด็นด้านกฎระเบียบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทำให้ศูนย์สาขาอำนาจเจริญนั้นมีความแตกต่างในแบบครบวงจรสอดรับสำหรับทุกความต้องการของทุกฝ่าย

คุณปิยะมาศ บัวแก้ว

การประนีประนอมยอมความนอกศาล หนทางยุติข้อพิพาทอย่างสันติ

การประนีประนอมยอมความนอกศาล หนทางยุติข้อพิพาทอย่างสันติ

ในบทความนี้ทาง THAC จะมาแนะนำ “การประนีประนอมยอมความนอกศาล” ว่าคืออะไร แตกต่างกับในศาลอย่างไร พร้อมแนะนำช่องทางในการประนอมข้อพิพาทนอกศาล

Read More →
รู้จัก TalkDD ระบบไกล่เกลี่ยพิพาทออนไลน์ มิติใหม่ของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

รู้จัก TalkDD ระบบไกล่เกลี่ยพิพาทออนไลน์ มิติใหม่ของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

พาทุกคนมาเรียนรู้พัฒนาการของไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่การไกล่เกลี่ยออนไลน์ ทำไมจึงต้องดำเนินการออนไลน์ พร้อมแนะนำระบบ TalkDD ระบบไกล่เกลี่ยพิพาทออนไลน์ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่าย

Read More →

กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการในการลงทุน

กฎ&#3627 …

Read More →

หลัก Res Judicata กับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

หล&#3633 …

Read More →
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า