• ไทย

          

  • ไทย

          

  • ไทย

          

Facebook เตรียมเก็บ VAT 7% สำหรับผู้ใช้บริการโฆษณาในไทย

กรณีศึกษา