• อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

GISTDA เตรียมร่างกฎหมายอวกาศ หลังจรวดจีนตกใส่โลก

กรณีศึกษา