• ไทย
  • ไทย
  • ไทย

ปิด JOB ไปอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งได้ความรู้กลับบ้านไปอย่างเต็มๆ หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program “CMP”) โดย THAC