• อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

  • อังกฤษ
  • ไทย

          

BATESON-DAVID

BATESON-DAVID

สัญชาติ :
N/A


ภาษา :


ตำแหน่งปัจจุบัน :
International Arbitrator


ความเชี่ยวชาญ :
พลังงาน,การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน,หุ้นส่วนและบริษัท,พาณิชย์นาวีและขนส่งทางทะเล,สินค้าโภคภัณฑ์