• อังกฤษ
 • ไทย

          

 • อังกฤษ
 • ไทย

          

 • อังกฤษ
 • ไทย

          

Robert B. Morton

Robert B. Morton

สัญชาติ :
American


ภาษา :
English


ตำแหน่งปัจจุบัน :
Arbitrator; Attorney-at-Law (Ret.)


ความเชี่ยวชาญ :
สัญญาการลงทุน,การประกันภัย,ทรัพย์สินทางปัญญา,พาณิชย์นาวีและขนส่งทางทะเล,สินค้าโภคภัณฑ์,การค้า,การค้าระหว่างประเทศ,การคุ้มครองผู้บริโภค,การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน,ความคุ้มครองประกันภัย,ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์,กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน,ประมาทเลินเล่อ,การฉ้อโกง,สิทธิผู้บริโภค,เชิงพาณิชย์,ข้อบกพร่องในการก่อสร้างและการออกแบบ ,การทุจริตต่อหน้าที่ ,คดีทางการค้า,ความประมาท,อุบัติเหตุทางรถยนต์,,,การเลือกปฏิบัติ,สิทธิมนุษยชน,,,,,,,,อสังหาริมทรัพย์,รหัสการค้า,ความน่าเชื่อถือ,การล้มละลาย,ความลับทางการค้า,เครื่องหมายการค้า,กฏหมายอาญากับบบริษัทพันธมิตร,ข้อพิพาททางสัญญา,การฟ้องร้องทางการค้า


LEGAL and ADR Experience and Qualifications

 • 35 Years of Litigation experience in Trial and Appeals Court Practice in state and federal courts, and 25+ years as a highly accredited Arbitrator and Hearing Office / Administrative Law Judge:
 • 2008 — : Offices of Robert B. Morton – Arbitrator/Hearing Officer/ADR
 • 1984 – 2008: Principal, Law Offices of Robert B. Morton, Chicago, IL.
 • 1999 – 2008: Hearing Officer/ALJ, State of Illinois Board of Education, Chicago IL
 • 2/01- 10/03 Police Officer (Sworn part-time), Round Lake Area P.D., IL.
 • 1983 — 1984: Assistant Attorney General for State of Illinois
 • 1982 –1983: Associate Attorney, Wildman Harrold Allen & Dixon (Chicago,IL)

Background and Education

 • HARVARD LAW SCHOOL,  J.D. (Juris Doctorate), 1982
 • University of Michigan, B.A. 1978 (political science) –  Summa Cum Laude and  Phi Beta Kappa

Honors, Licenses and other Professional Activities

 • Licensed as Attorney in State of Illinois (1982-2008)*, U.S. District Court for N.D. IL. (Trial Bar), U.S. Court of Appeals for Seventh Circuit, and admitted to the Bar of the U.S. Supreme Court.

*(Voluntary “Inactive” Status due to relocation out-of-state, with no history of disciplinary action;        subject to automatic reinstatement to “Active” Status upon request and payment of Bar fees)

 • JUDICIAL CANDIDATE in 2002 Elections for Circuit Court Judge of the 19th Judicial Circuit (Lake & McHenry Counties,IL.).  Rated “Well-Qualified” for Circuit Judge by Supreme Court Blue-Ribbon Judicial Screening Committee.   See: http://mortonforjudge.robertbmorton.com
 • Licensed as Real Estate Broker in State of Illinois (1997 – 2008)
 • Law Enforcement – Police Officer (Sworn) – (Solo Squad Patrol) (part time) – northern IL

ROBERT B. MORTON, Esq. is also a highly experienced Arbitrator and Hearing Officer, having presided in 100+ Arbitration hearings, accredited by these national and international ADR organizations:

 • National Arbitration Forum (“The Forum”), U.S.A. – Arbitrator Panelist
 • United States Council for International Business (USCIB) — List of approved Arbitrators
 •  Indonesian National Board of Arbitration (BANI) – International Arbitrator panelist
 • Beijing Arbitration Commission – Panel of International Commercial Arbitrators
 • Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA) – International Arbitrator panelist
 • China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) – Int’l Arb. Panelist
 • Shanghai International Arbitration Center (SHIAC) – Panel of Foreign Arbitrators
 • South China International Economic and Trade Arbitration Commission, a/k/a Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) – Foreign Arbitrator Panelist
 • Thailand Arbitration Centre (THAC) – International Arbitrator Panelist
 • Philippine Dispute Resolution Centre (PDRC) – International Arbitrator Panelist
 • Vancouver International Arbitration Centre (VanIAC) – International Arbitrator panelist
 • Arbitration Court for the Economic Chamber of the Czech Republic (Prague) – Arbitrator Panelist
 • International Commercial Arbitration Court of Ukraine (ICAC) – Int’l Arbitrator Panelist
 • World International Property Organization (WIPO) –  International Intellectual Property Arbitrator
 • Arbitration Center of Mexico – International Arbitrator Register
 • Dubai International Arbitration Centre (DIAC) – International Arbitrator Panelist
 •  The Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) – Arbitrator Panelist                 
 • Vienna International Arbitral Centre (VIAC) – approved List of Arbitrator Practitioners
 • Venice Chamber of Arbitrators (Camera Arbitrale di Venezia) – approved Register of Arbitrators
 • National Future’s Association- (former) certified public Arbitrator & Chairperson
 • American Arbitration Association – (former) commercial Arbitrator panelist
 • NASD Arbitrator & Training Lecturer – Former invited Speaker at National Arbitrator Skills Training Conference – Topic:  Emergency Interim Injunctions, Trade Secrets and Non-Compete Agreements
 • New York Stock Exchange – (former) certified (public) Arbitrator & Chairperson
 • Chicago Board Options Exchange- (former) certified (public) Arbitrator & Chairperson
 • Cook County Court Mandatory Arbitration Program- former certified Arbitrator and Chairperson
 • State of Illinois Board of Education – former certified ALJ/Hearing Officer for Teacher dismissals

Representative Legal and ADR Matters:

 • Chair/Sole-Arbitrator in 1st-ever nationwide NASD emergency injunction case involving claims of broker employer raiding, interference with contract, and non-compete agreement
 • Chair/Sole-Arbitrator in $20 Million partnership dissolution of real estate developers
 • Chairman of 3-Arbitrator Panel in case of corporate executive claim for wrongful termination, breach of employment agreement, and counterclaim for trade secret & non-compete violations
 • Chair/Sole Hearing Officer in several public school tenured teacher employment dismissal appeals
 • Chairman of 3-Arbitrator Panel in case of securities brokerage Vice-President’s multi-million dollar severance compensation and commissions dispute, and counter-claims of non-compete violations
 • Chairman of 3-Arbitrator Panel in case of wrongful employment termination and sex discrimination
 • Chairman of 3-Arbitrator Panels in numerous multi-million dollar securities industry disputes
 • Litigated $10 Million+ claim for wrongful franchise termination – counterclaim for breach of agreement
 • Litigated $15 Million claim for breach of officers’ fiduciary duty and claims for dissolution of LLC
 • Litigated $5 Million claim for breach of purchase and sale of business and security agreement
 • Litigated $1 Million claim for Architectural Malpractice and Construction Design Defect