• ไทย

          

  • ไทย

          

  • ไทย

          

นิยามและความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการ

นิยามและความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการ

นิยามและความสำคัญของสัญญาอนุญาโตตุลาการ


วันที่จัดกิจกรรม: 25/02/2021

เวลา: 6:30 PM - 8:00 PM   ( GMT+7 )

สถานที่: Zoom Application
Register Now
(Registered 161)

ทำไมคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ?

ทำไมการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการจึงสำคัญ ?

จริงหรือที่คำชี้ขาดได้รับการยอมรับกว่า 160 ประเทศ ?

หาคำตอบได้ที่นี่!! สัมมนาของ YTHAC งานที่จะทำให้คุณรู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ สัญญาอนุญาโตตุลาการ และเทคนิคควรรู้ก่อนร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยวิทยากรมากประสบการณ์ของ THAC

วิทยากร

1.ฉกาจนิตย์ จุณณะภาต

ผู้ประนอมสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

2.อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน

ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ คุณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.ชนัญญา รัตนเจริญ (ผู้ดำเนินรายการ)

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท Watason Farley&Williams

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า