• ไทย
  • ไทย
  • ไทย

หลักสูตรการบริหารการจัดการ ความขัดแย้ง จังหวัดพิษณุโลก

หลักสูตรการบริหารการจัดการ ความขัดแย้ง จังหวัดพิษณุโลก


วันที่จัดกิจกรรม: 16/07/2020 - 17/07/2020

เวลา: 9:00 AM - 6:00 PM   ( GMT+7 )

สถานที่: โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก
Register Now
(Registered 8 / 10)

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐานหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิดและการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้งรวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งนั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์และทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ