• อังกฤษ
 • ไทย

          

 • อังกฤษ
 • ไทย

          

 • อังกฤษ
 • ไทย

          

THAC National Mediation Competition 2021 ครั้งที่ 3

THAC National Mediation Competition 2021 ครั้งที่ 3

THAC National Mediation Competition 2021 ครั้งที่ 3


วันที่จัดกิจกรรม: 17/02/2021 - 19/02/2021

เวลา: 9:00 AM - 5:00 PM   ( GMT+7 )

สถานที่: สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น26 (เอ็มควอเทียร์)
Register Closed
(Registered 0)

สถาบันอนุญาโตตุลาการมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ รวมถึงการประนอมข้อพิพาท (Mediation)  ทั้งนี้เพื่อให้บริการด้านการระงับข้อพิพาทของสถาบันเป็นที่รู้จัก ทางสถาบันฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท ภายใต้การจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยกิจกรรมเป็นการแข่งขันการประนอมข้อพิพาท และการแข่งขันการเจรจา ระดับอุดมศึกษา เป็นครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2564 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์


รับสมัครให้แข่งขันถึง 2 ประเภท

 1. ทีมผู้ประนอม
 2. ทีมเจรจา

กติกาและรายละเอียดการรับผู้สมัคร

ประเภททีมผู้ประนอม

 • ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน และโค้ช 1-2 คน (มีหรือไม่มีก็ได้)
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยไม่จำกัดคณะ/ภาควิชา
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี (นับแต่ในวันที่ยื่นใบสมัคร)

*ผู้สมัครเป็นโค้ช จะต้องมีอายุอย่างน้อย 26 ปี ขึ้นไป

ประเภททีมเจรจา

 • ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีม ประกอบด้วยทีมเจรจา 2 – 4 คน และโค้ช 1 – 2 คน (มีหรือไม่มีก็ได้)
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยไม่จำกัดคณะ/ภาควิชา (โดยในทีมต้องมีนิสิต นักศึกษา คณะ/ สาขา นิติศาสตร์เพื่อสวมบทบาททนายความ)
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี (นับแต่ในวันที่ยื่นใบสมัคร) 

*ผู้สมัครเป็นโค้ช จะต้องมีอายุอย่างน้อย 26 ปี ขึ้นไป

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2564 (17.00 น.)
 • ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือก : 26 มีนาคม 2564 (17.00 น.) ทาง www.thac.or.th 
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก : 31 มีนาคม 2564 (17.00 น.) ทาง www.thac.or.th
 • ปฐมนิเทศ : 7 เมษายน 2564 (เฉพาะทีมที่ผ่านการคัดเลือก)
 • วันแข่งขัน : 21-23 เมษายน 2564

หมายเหตุ

*** ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ประนอมในปี 2561-2562 ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
***** ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครการแข่งขัน ประเภททีมผู้ประนอม หรือ ประเภททีมเจรจา อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า